در راستای ارائه خدمات بهتر،جامع تر و با دسترسی سریع تر به صاحبان مشاغل و اطلاع رسانی های بهتر حوزه مشاغل،بر آن شدیم کانال اطلاع رسانی مرکز اطلاعات شهر را راه اندازی کنیم.

صاحبان مشاغل می توانند با مراجعه به کانال تلگرام مرکز اطلاعات شهر به آدرس  https://t.me/sem3118 مراجعه نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید