بانک اطلاعات و مشاغل اولین سامانه اطلاعات شهری می باشد که اطلاعات مورد نیاز مردم در طول شبانه روز را جمع آوری کرده و به چهار روش در اختیار مردم قرار می دهد .این اطلاعات در مورد مشاغل شلمل نام مجموعه ، نام مدیر مسئول ، تلفنهای ثابت و همراه ، آدرسهای پستی و…